Những cài đặt cơ bản cho website bán hàng Shopify

Để thiết lập những cài đặt cơ bản cho website bán hàng Shopify của bạn, hãy truy cập vào Settings > General

 

Trong General, bạn cần điền những thông tin cần thiết như: Tên cửa hàng, địa chỉ email, địa chỉ công ty,...

  • Store name: Bạn có thể thay đổi store name của mình tùy ý và nó sẽ không làm thay đổi địa chỉ URL shop của bạn ban đầu là storename.myshopify.com
  • Customer email: Đây là email mà khách hàng sẽ thấy thông qua hệ thống email tự động của Shopify khi đăng ký, mua hàng,... Nên đảm bảo sự chuyên nghiệp của bạn bằng cách thay đổi thành email business như support@domain.com hoặc customer@domain.com
  • Postal/ ZIP Code: Nếu bạn ở Việt Nam, hãy điền 70000 nếu bạn ở TP.HCM

 

Chọn múi giờ cho hệ thống và thiết lập đồng tiền thanh toán.

Tiếp theo: Cài đặt thanh toán và giao hàng