Cài đặt thanh toán và giao hàng

Để cài đặt phương thức nhận thanh toán cho cửa hàng trực tuyến Shopify của bạn, truy cập vào Settings > Payments trong giao diện Admin

 

Trong Payments, bạn có thể lựa chọn các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến như PayPal Express Checkout,...

Để được thanh toán bằng PayPal, đồng tiền thanh toán mặc định của bạn phải là loại tiền tệ được PayPal hỗ trợ, VNĐ hiện tại chưa phải là đồng tiền được hỗ trợ bởi PayPal.

Accept credit cards: Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn có thể đăng ký dịch vụ của 2Checkout hoặc MOLPay.

 

Manual Payments: Thiết lập các phương thức thanh toán thủ công khác như Chuyển khoản ngân hàng, Thanh toán khi nhận hàng (COD).

 

Để thêm phương thức thanh toán thủ công, chọn Create a new cusom payment method.

Name of the custom payment method: Tên phương thức thanh toán

Enter the payment instructions: Hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán cho khách hàng tại bước hoàn tất đặt hàng

  

Hoàn tất cài đặt 2 phương thức thanh toán là Thanh toán tại nhà và Chuyển khoản ngân hàng.

 

Cài đặt thanh toán   

Trong Checkout, cài đặt tài khoản cho khách mua hàng:

Accounts are disabled: Không áp dụng đăng ký tài khoản cho khách

Accounts are required: Khách cần đăng ký tài khoản để mua hàng

Accounts are optional: Không bắt buộc phải đăng ký tài khoản

Trong Field settings, lựa chọn những thông tin bắt buộc mà khách hàng phải nhập khi mua hàng.

 

Refund, privacy, and TOS statements: Chính sách đổi trả hàng, Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng để khách hàng có thể đọc được tại bước thanh toán

 

Cài đặt cước phí giao hàng(nếu có) 

Để cài đặt phí vận chuyển, truy cập vào Shipping

  

Shipping rate name: Tên của loại phí vận chuyển

Based on order weight: Tính phí dựa trên khối lượng đơn hàng

Based on order price: Tính phí dựa trên giá trị đơn hàng

Shipping price: Phí vận chuyển

 

Sau khi cài đặt xong cước phí vận chuyển, khách hàng sẽ được lựa chọn hình thức vận chuyển trong khâu thanh toán.

 

Cài đặt thuế và phí 

Trong Taxes, Chọn All taxes are included in my price nếu giá sản phẩm của bạn đã bao gồm thuế VAT ở trong đó.