Đăng bài viết lên cửa hàng trực tuyến Shopify

Bất cứ website bán hàng nào cũng cần có những bài viết để khách hàng có thể biết và hiểu về sản phẩm, dịch vụ mà bạn đang cung cấp. Bạn có thể dễ dàng đăng tải bài viết lên cửa hàng trực tuyến của mình chỉ bằng vài thao tác đơn giản. 

 

Để đăng bài viết, bạn cần truy cập vào Online Store trong giao diện admin. Bài viết ở đây bao gồm có 2 dạng: bài viết thông thường (Pages) và Blog.

 

Trong Online Store > Pages, chọn Add a page để đăng bài viết mới.

 

Trong cửa sổ mới, bạn có thể soạn văn bản, chèn hình ảnh, video theo ý thích và chỉnh sửa SEO, URL cho bài viết.

 

Trong Online Store > Blog Posts, chọn Add a blog post để đăng bài viết lên Blog của bạn. Chọn Manage Blog để thay đổi tên Blog cũng như thêm Blog cho website của bạn.

  

Sau khi soạn xong, bài viết của bạn sẽ xuất hiện trong chuyên mục Blog của website.

 

Sau khi chỉnh sửa trong Theme, bài viết và blog đã xuất hiện ngoài trang chủ của bạn. 

 

Tiếp theo: Những cài đặt cơ bản cho website bán hàng Shopify